Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI jest jedną z 23 filii Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, która w swej strukturze ma również pięć oddziałów. Placówka została otwarta w październiku 2014 roku i jest najnowocześniejszą biblioteką na Mokotowie służącą dzieciom i młodzieży.Głównym celem działań Multimedialnej Biblioteki jest stwarzanie dzieciom i młodzieży okazji do zdobywania wiedzy, pozyskiwania nowych umiejętności, doświadczania.

Misja. Misja Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy została zdefiniowana hasłem „Biblioteka to możliwości bez granic”. Multimedialna Biblioteka realizuje to założenie rozbudzając potrzeby edukacyjne, informacyjne, kulturalne młodego pokolenia, jak również budując lokalną społeczność.

Wizja. Wizją Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI jest tworzenie nowoczesnej, otwartej na zmiany i eksperymentowanie instytucji, która inicjuje i wspiera zainteresowania młodego pokolenia, oferując usługi oparte na nowoczesnych technologiach.

MOKOTOW MBDDIM NR XXXI wew fot 116

1

 

 

 

 

 

 

 

O obiekcie. Obiekt liczący ok. 1000 m2 i podzielony jest na funkcjonalne strefy dopasowane do potrzeb użytkowników – dzieci, młodzieży, rodziców z dziećmi. Bazę lokalową tworzą:

- sala dla najmłodszych dzieci, z przestrzenią do zabawy, z wolnym dostępem do książek, miejscem do czytania, bliską dostępnością przewijaka. Sala wyposażona jest w tablicę interaktywną, która umożliwia interaktywne prowadzenie warsztatów z grupami szkolnymi i przedszkolnymi
- przestrzeń dla młodzieży z możliwością korzystania ze stanowisk komputerowych, strefą odpoczynku, miejscem do odrabiania lekcji i spędzania wolnego czasu w bibliotece, z wolnym dostępem do zbiorów. Sala wyposażona jest w tablice interaktywne, które umożliwiają prowadzenie bibliotekarzom warsztaty z grupami szkolnymi w sposób interaktywny
- sale techniczne wyposażone w sprzęt komputerowy, projektor multimedialny, drukarkę 3D, pomoce do prowadzenia warsztatów z robotyki i zajęć z obsługi programów komputerowych
- wielofunkcyjna sala kinowo-teatralna, która wykorzystywana jest m.in. przy realizacji spotkań autorskich, warsztatów, koncertów, wystaw, projekcji filmowych i spektakli teatralnych, konferencji, paneli dyskusyjnych.

grabos

DSC09372

MW0 5936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność. W swojej codziennej pracy biblioteka stara się połączyć tradycję z nowoczesnością. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i programów multimedialnych, w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę, uczy dzieci nowych umiejętności, zachęca do aktywności kulturalnej.

Ponadto w bibliotece wyświetlane są filmy z repertuaru Kina Dzieci (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty), a w ramach Filmowych Piątków, przybliżamy czytelnikom aktualne produkcje filmowe (parasol licencyjny MPLC) adresowane do dzieci i młodzieży. Regularnie odbywają się spotkania, warsztaty z autorami i ilustratorami, wystawy.

W miesiącach letnich na terenie przyległym do biblioteki funkcjonuje ogród z hamakami, leżakami i mobilnym wózkiem z książkami. Powodzeniem cieszy się wśród mieszkańców możliwość skorzystania z ekspresu do kawy, czy usługi bezpłatnego wypożyczenia roweru Cargo (inicjatywa wspólna z Zarządem Dróg Miejskich m.st. Warszawa), który stacjonuje w bibliotece od 2019 roku.


Każdego roku przygotowana jest osobna oferta spotkań edukacyjnych dla zorganizowanych grup z przedszkoli i szkół. Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI od samego początku aktywnie włącza się w realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej. W stałej ofercie skierowanej do grup zorganizowanych z przedszkoli i szkół są warsztaty twórcze z książką, spotkania autorskie, projekcje filmowe, wycieczki do bibliotek, akcje „Lato w mieście”, „Zima w mieście”. Ponadto biblioteka wspiera bibliotekarzy szkolnych w doborze księgozbioru, służy wsparciem przy tworzeniu bibliografii książek związanych z danym tematem. Włącza się w projekty realizowane w placówkach edukacyjnych, udostępniając przestrzeń do realizacji warsztatów, koncertów, spektakli teatralnych.